enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Ankara Barosu Staj İçin Gerekli Belgeler

Ankara Barosu Staj İçin Gerekli Belgeler

Ankara Barosu‘nda staj yapmak için adayların; Ankara barosunda staj yapabilmek için gereken şartların en başında en az iki tanesi noter ya da fakülte sekreterliği onaylı olmak üzere toplam dört adet Türkiye’deki hukuk fakültelerinden mezun olduğunu gösteren diploma ya da çıkış örneğini sunmaları gerekmektedir. Yurt dışı ve KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun adayların ise YÖK onaylı mesleki uygunluk belgesini de sunmaları gerekmektedir. Detaylar Ankara barosu staj için gerekli belgeler yazımızda.

Ayrıca, adayların başvuru yapabilmesi için diploma ve ya çıkış örneğinin aslı yanlarında olmalıdır. Adaylar; noter, muhtar, nüfus müdürlüğü yada e-devletten alabilecekleri dört adet nüfus cüzdanı örneğini ve iki adet Ankara ilinde oturma belgesini teslim etmelidir. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yada e-devletten alabilecekleri adli sicil belgesini de teslim etmelidirler.

Ankara Barosu Avukatlık İçin Gerekenler

Ankara barosu avukatlık için gerekenler öncelikle Adayların; gereği gibi avukatlık yapmalarına sürekli olarak bir bedensel engeli olmadığına veya akılca malul olmadığına dair resmi tabipliklerin birinden alacakları sağlık raporunu (iki adet) teslim etmeleri gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve adayın SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kura kaydının bulunmadığını gösteren kurum onaylı belge (bir adet) istenmektedir. Kravatlı, cübbesiz (5*6 mm boyutlarında) biyometrik altı adet vesikalık fotoğraf ankara barosu tarafından avukat adaylarından istenmektedir.

ankara-barosu-staj

Ankara Barosu Staj Yapacakları Avukatın Vermesi Gereken Evraklar

Ankara Barosu Staj İçin Gerekli Belgeler 2020:

Ankara barosu staj için Adayların yanlarında staj yapmak istedikleri avukattan bir olur belgesi (2 adet) alarak staj başvurusunda teslim etmelidirler. Bu bağlamda olur belgesi alacakların avukatın avukatlıkta  5 yılını doldurmuş olması gerekmektedir. Olur belgesi verecek olan avukatın hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur. Ankara Barosunda staj yapacak adaya baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı takdim yazısı (her avukat tarafından ikişer adet) düzenlenmesi gerekmektedir.

Stajyer Avukat Adayının Doldurması Gereken Formlar

Adayların Ankara Barosunun web sayfasında yer alan Ankara Barosu stajyer avukat aday bilgi formunu doldurmaları ve bir adet çıktısını teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında; adayın 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 3. maddesinin (f) ve 5. maddesinde yazılı olarak belirtilen avukatlığa kabule engel hallerin kendisinde bulunmadığını, ceza ve disiplin kovuşturması altında olmadığını, avukatlık stajıyla bağdaşmayan bir işle uğraşmadığını  ve  avukatlık stajına engel bir durumunun olmadığını beyan ettiği bir bildirim kağıdı (2 adet) doldurması istenmektedir.

Aday tarafından baroya hangi üniversiteden ve hangi tarihte mezun olduğunu ifade eden ve avukat stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri ve koşulları taşıdığını ifade eden ve bu baroda avukatlık stajı yapmak istediğini belirten bir dilekçe (bir adet) yazılmalıdır.

Ankara Barosu’nda Staja Başlamak İçin Staj Kaydiyesi ve Abays Üyeliği

Staj kaydiyesi (550 TL) VAKIFBANK ADLİYE SARAYI ŞUBESİ TR50 0001 5001 5800 7285 0180 75 No’lu hesaba, dekonta T.C. Kimlik no, ad ve soyad yazdırılarak yatırılmalıdır. Abays üyeliği ihtiyaridir, üyelik için form kayıt günü temin edilmektedir ve üyelik bedeli 640 TL’dir.

Yorumlar

  1. Delal dedi ki:

    Oğluma istiyorum eşimden ayrıyım kiracıyım