enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

İkale Ve Kıdem Tazminatı Vergi İadesi

İkale Ve Kıdem Tazminatı Vergi İadesi

İkale Ve Kıdem Tazminatı Vergi İadesi

Tazminat ya da vergisi için gerekli evraklar şunlardır:

 • Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi, İkale sözleşmesi ya da iş akdinin sonlandırılmasına dair benzeri diğer sözleşme ve evraklar (kesintiye yapmakla sorumlu işveren tarafından temin edilen)
 • İadeye konu tazminatlarının işveren tarafından hizmet erbabına ödendiğine ilişkin evrak, (makbuz, dekont, hesap ekstresi gibi)
 • İkale sözleşmesini istenen ödemelere dair kesinti tutarlarını gösterir belge
 • İade talebinin vekil ya da avukat tarafından yapılması halinde vekâletname gibi belgeler gerekmektedir.

İkale Vergi İadesi Hesaplama

İkale vergi iadesi hesaplama yapılan son değişikliklerle açıklık kazanmıştır. Vergi alacağı olan sigortalılar vergi dairesine başvuru gerçekleştirmektedir. 4857 sayılı kanuna göre işten çıkış işlemi yapılan kişilerde, gelir vergisi ödenen veya ödenmeyen ödeme kalemleri net bir şekilde belirlenmiştir. İş akdi feshi ile gerekli şartları sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanılan durumlarda, kıdem tazminatı gelir vergisinden muaf olduğu için sadece üzerinden damga vergisi kesilerek işçiye ödeme yapılmaktadır. Fakat ihbar tazminat ödemesi varsa, bu tazminat gelir vergisi kanuna göre ücret gelir vergisi kanuna tabi edildiğinden üzerinden gelir vergisi kesileceği belirtilmiştir. Arabulucu veya mahkeme ile yapılan görüşmelerde iş akdi feshi geçersiz sayılmış işçileri işe tekrar almanın bedeli olarak; iş güvencesi tazminatı, işe iade tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi isimlerle ödenmiş tazminatlar gelir vergisinden ayrı ödemelerdir.

4857 sayılı kanunda yer almayan ancak pratik hayatta sık sık karşılaşılan karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ile yapılmış çıkışlarda işçiye ödenen tazminatlar karmaşık bir durumdaydı. Bu tarz İkale sözleşmeleri ile yapılmış iş kaybı iş güvencesi gibi isimlerle alınan tazminatlar; ücret kabul edildiğinden üzerinden gelir vergisine tabi tutulmuştur. Ancak sadece anlaşmalı çıkış sonu ödenmiş tüm tazminat toplamının kıdem suresi ve tavanı dikkate alınarak hesaplanmış kıdem tazminatı kadar gelir vergisinden istisna tutulmasına müsaade edilmiştir.

İkale Gelir Vergisi Sorgulama

İkale gelir vergisi sorgulama, vergi dairesi aracılığı ile elektronik ortamda yapılabilecektir. Aktif vergi dairesine giriş yaparak İkale sözleşmesi kapsamında kesilen gelir vergisi mesleğine ilişkin iade talebinize kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak mümkündür. İade talebinde başvuran kişilerin, çalıştıkları işyeri sorumlusundan İkale sözleşmesi örneği alarak ve sözleşme kapsamında yapılan kesintileri dilekçe ile birlikte ilgili vergi dairesine sunmaları gerekmektedir. Dilekçeler; posta yoluyla veya elden işverenin muhtasar vergi yönünden mükellefi olduğu vergi dairesine yapılacaktır. İşverenlerin iade işlemini yapabilmesi için çalışanlara veya yasal vekillerini ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri temin ve ibraz etmekle sorumludur.

İkale Sözleşmesi Gelir Vergisi İade Hesaplama

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 89.maddesinde 27.03.2018 tarihinden önce işveren ile çalışan arasında yapılan sonlandırma sözleşmesi ya da İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlarından yapılan kesintilerin iade edileceği belirtilmiştir. İkale Sözleşmesi gelir vergisi iade hesaplama yapılırken her yıl için çalışana aylık brüt ücret (30 günlük) tazminat ödenmektedir. Toplam tazminat tutarı ise çalışan kişinin son aldığı aylık brüt ücreti işçinin o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile hesaplanır.

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 89.maddede Yer Alan Önemli Hususlar

 • Bu maddede belirtilen imkânlardan yararlanabilmek için işveren ile çalışan arasında yapılan İkale sözleşmesinin ya da sonlandırma sözleşmesinin kanunda belirtilen 27/3/2018 tarihinden önce düzenlenmiş olması ve ödemenin de 27/3/2018 tarihinden önce yapılmış olması Sözleşmeler kapsamında iade durumu olabilecek tazminatlar; ikramiye, ek ödeme, hizmet primi, hizmet ödülü, bonus ödemesi, iş güvencesi tazminatları, iş sonu tazminatları, iş kaybı tazminatları gibi farklı isimler altında yapılan ve k tazminat niteliğindeki ödemeleri kapsamaktadır.
 • Belirtilen ek tazminat niteliğindeki ödemelerden ilgili işveren tarafından gelir vergisi kesintisinin yapılmış olması halinde ve beyan edilmesi durumunda iadeden bahsedilebilmektedir. Aksi takdirde herhangi bir iade mümkün olmayacaktır.
 • Ek tazminat niteliğinde olmayan geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri, sosyal yardımlar, sigorta ödemeleri, yemek ücreti, yol ücreti, yıllık izin ücreti, resmi tatil ücreti, mesai ücreti, normal ücret, ihbar tazminatı vb. ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi mümkün değildir.
 • İade işlemi için yapılacak başvurunun Vergi Usul Kanunu gereğince düzeltme zamanaşımı süresinde (5 yıl içerisinde) yapılması gerekir.
 • İade gerekmektedir.
 • İşlemlerinin yapılabilmesi için başvuru yapılması gereken kesintiye yetkili vergi dairesi, işverenin gelir vergisi kesintileri yönünden bağlı olduğu vergi dairesidir.

Kıdem Tazminatı Vergi İadesi Sorgulama

7162 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa geçici 89. madde eklenerek vergi iadeleri konusunda düzenleme yapılmıştır. 89.maddede işten ayrılan çalışanına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler üzerinden kesilen gelir vergilerinin iade olabileceği konusunda yasal düzenleme yapılmıştır. Başvurular posta yoluyla ya da şahsen ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne yapılabilmektedir. Ayrıca 19.02.2019 tarihinden itibaren İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi üzerinden de yapılabilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesine internet üzerinden giriş yaparak karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya İkale sözleşmeleri kapsamında kesilen gelir vergisine ilişkin iade talebi kolayca yapılabilmektedir. Kıdem tazminatı vergi iadesi sorgulama işlemleri yine İnteraktif Vergi Dairesine internet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilmektedir.

İkale Vergi İadesi Ne Zaman Ödenecek?

Vergi iadesi talebinde bulunan kişinin usulen başvuru işlemlerini yapmaları halinde en çok merak ettikleri konu İkale vergi iadesi ne zaman ödenecek sorusunun cevabıdır. Usulen yapılan başvurular neticesinde iadelerin yer aldığı yasal maddelerde ve tebliğde başvuru işleminden sonra ne kadar süre içerisinde ödemelerin yapılacağı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Başvurular ilgili mercilerce incelendikten sonra ödeme yapılması gerekmektedir.

İkale Vergi İadesi Alan Var mı?

2014 yılında yapılan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 89. Madde kapsamında çalışanların tazminatlarından yapılan vergi kesintilerinin çalışanla iade edilmesi ile ilgili şartlar ve hükümler yer almıştır. Başvuruların zamanaşımı süresine uğramadan yani 5 yıl içerisinde yapılması halinde bu iadeleri alabilecekleri belirtilmiştir. Şu ana kadar İkale vergi iadesi alan var mı? sorusuna cevap verecek olursak; yasal düzenlemenin ve tebliğlerin ardından binlerce kişi interaktif vergi dairesinin web sitesi üzerinden ya da şahsen, gerekli evraklarla birlikte ilgili vergi dairesine müracaat ederek İkale vergi iadesi almıştır.

İkale Sözleşmesi Gelir Vergisi İadesi Dilekçe Örneği

Başvurularda kullanılacak İkale sözleşmesi gelir vergisi iadesi dilekçe örneği yazı ekindedir ve dilekçe hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir.

 • İlgili Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne hitaben yazılmalı
 • Vergi iadesi talebinde bulunulmalı
 • Hizmet erbabının Adı ve Soyadı TC. Kimlik No/Yabancı Kimlik No, Telefonu ve Adres bilgileri yer almalıdır.
 • İşverene ilişkin bilgiler, unvanı, vergi kimlik numarası, kesintinin yatırıldığı vergi dairesi, iadenin yatırılacağı banka bilgileri, banka adı, bankanın bulunduğu şehir ve şube bilgileri IBAN numarası bulunmalıdır.

Dilekçe ekinde de İkale sözleşmesi veya iş akdinin sonlandırılmasına ilişkin benzeri diğer sözleşme ve belgeler, iade talebinin avukat tarafından yapılması halinde vekâletname örneği, kesintiye ilişkin bilgilerin yer aldığı ücret bordrosu ve karşılıklı sonlandırma sözleşmesi yer almalıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.