enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

İşe İade Davası Nasıl Açılır Gereken Şartlar Nelerdir?

İşe İade Davası Nasıl Açılır Gereken Şartlar Nelerdir?

İşe iade davası nasıl açılır konusunda nasıl bir yol izleneceği işinden atılan ve mağdur hale gelen birçok kişi tarafından genellikle bilinmemektedir. Bu nedenle kişiler işlerine geri dönme haklarını kaybetmektedir. Bu nedenle yazımızı okuyarak nasıl bir yol izlemeniz hakkında gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Bu sayede işverenin haksız uygulamalarına karşı kendinizi kanunların gücünü arkanıza alarak koruyabilirsiniz.

İşe İade Davası Açmak İçin Gerekli Şartlar

İşe iade davası açabilmeniz için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Kanunlar işçiyi işverenin keyfi olarak işten çıkarmasını önlemek adına iş güvencesi getirmiştir.

İş güvencesi kapsamında sağlanan haklar şu şekildedir

İşçinin Feshe Karşı Korunması

İşveren tarafından belirli şartlar oluşmadan işçilerin işten çıkarılmasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı haller, zorlayıcı nedenleri, hastalık gibi sebepler dışında hiçbir hukuki gerekçe ortaya koyulmadan işçilerin işten çıkarılması halinde işe iade davaları açılabilmektedir. İşe iade davası kazanılması durumunda işçi işine geri dönmektedir.

Feshin Geçerli Nedenlere Dayandırılması

İş sözleşmesinin sonlandırılmasında geçerli nedene dayandırılması zorunludur. Bu geçerli nedenler işçinin işe ilişkin yeterliliğinden, işverene ve işe karşı olumsuz davranışlarından, iş yerinin ve işin gerekliliklerinden ötürü ortaya çıkabilir. Burada önemli olan işin normal bir şekilde yürütümünü engelleyecek bir halin ortaya çıkmasıdır. Çelişkili durumlarda ve geçerli bir nedenin olmadığı hallerde işe iade davaları açılmaktadır.

İşe iade davası açılması için gereken diğer şartlar şu şekildedir:

  • İşyerinde en az çalışan kişi sayısı 30 olmalıdır.
  • İşçi işyerinde en az 6 ay boyunca çalışmış olmalıdır.
  • Yer altında yürütülen işlerde 6 ay şartı uygulanmamaktadır.
  • Belirli süreli sözleşmeler için işe iade davası açılamamaktadır.
  • İşe iade davaları işveren yardımcıları ve vekilleri tarafından açılamamaktadır.

İşten çıkarmalarda işçinin savunması alınmadan işten çıkarma yapılmamalıdır. Bu durumlarda işçi işe iade davalarında savunmasının alınmadığını muhakkak belirtmelidir.

İşe İade Davasının Açılması

İşe iade istemli dava açmak için bulunduğunuz yerdeki iş mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Burada davayı iş yerinizin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine açmalısınız. Dava açma süresi sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren bir aydır. Burada bir aylık sürenin başlangıcı olarak işçinin işten çıkarıldığını öğrendiği tarih esas alınmaktadır. Dava açılırken işe iade gerekçeleri açık bir şekilde dilekçede belirtilmelidir.

İşe İade Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Eğer işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinde işveren haklı görülürse işçi işe iade edilmemektedir. Eğer mahkeme işçiyi haklı bulursa işe iade kararı verir. İşe iade davası kazanılması durumunda işçinin işine tekrar başlamak için, 10 iş günü içerisinde başvurması gerekmektedir. İşveren ise işçiyi en geç bir ay içerisinde işe başlatmak zorundadır.

Eğer işveren işçiyi tekrar işine başlatmazsa dört aylık ücret tutarını ve sekiz aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödemek zorundadır. Bu tazminat işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. İşçi gerekli sürede işe başlamak için başvurmazsa iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedilmiş sayılmaktadır.

İşe İade Dava Açma Süresi

İşe iade davası açabilmek için işten çıkarılan kişinin bir ay gibi bir süresi bulunmaktadır. Belirlenen bu süre içerisinde iade davasının ilgili bir avukat aracılı ile açılmalıdır.

İşe İade Davası Tazminatı Hesaplama

Çalışan işçinin ücreti ne kadar olursa olsun hesaplama şu şekilde olmaktadır. Mahkeme işçinin net değil bürüt maaşını baz alarak tazminat ödemesi yapılmasını karara bağlayacaktır. Bu na göre işçinin örnek olarak 3500TL aldığını varsayalım işe başlatma tazminatı olarak 3500TL * 5 olarak hesaplanacağından dolayı işçinin işe alınmaması durumunda 21.000TL Tazminat ödemesi alacaktır.

İşçinin ücreti ne olursa olsun bizim tazminat hesaplarken dikkate alacağımız ücret mahkeme kararının tebliğindeki emsal işçinin brüt ücreti olacağından hesaplamamızı şu şekilde yapmalıyız: Emsal işçinin brüt ücretinin 3300 TL olduğunu var sayarsak; İşe başlatmama tazminatı 3300 TL x 5 = 16.500 TL olacaktı

İşe İade Davası Açmak Zorunlu mu?

İşe iade davası açmak zorunlu değildir? İşe iade davası açacak kişilerin haksız yere işten çıkartıldıklarını mahkeme kanalı ile ispatlayıp çalışmaya devam etmek istediğini belirtir.

İşe İade Davası Açma Süresi Ara buluculuk

Yeni yapılan düzenlemeler bağlı olarak işe iade talebinde bulunacak olan işi fesih bildirim tebliği tarihinden itibaren kanunlar gereği mahkeme açmadan önce bir ara bulucuya başvuru yapması gerekmektedir. ara bulucu sonuç vermediği takdirde yapılan tutanak tarihinden itibaren iki hafta içerisinde iş mahkemesine başvuru yaparak işe iade davasını açar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.