enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

İşe İade Davası Şartları

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası şartları nelerdir?  İşe İade Davası Nasıl açılır? Konusunda nasıl bir yol izleneceği işinden atılan ve mağdur hale gelen birçok kişi tarafından genellikle bilinmemektedir. Bu nedenle kişiler işlerine geri dönme haklarını kaybetmektedir. Bu nedenle yazımızı okuyarak nasıl bir yol izlemeniz hakkında gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Bu sayede işverenin haksız uygulamalarına karşı kendinizi kanunların gücünü arkanıza alarak koruyabilirsiniz.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşe iade davası şartlarına uygun olarak açabilmeniz için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Kanunlar işçiyi işverenin keyfi olarak işten çıkarmasını önlemek adına iş güvencesi getirmiştir.

İş güvencesi kapsamında sağlanan haklar şu şekildedir:

İşe İade Davası Şartları İşçinin Feshe Karşı Korunması

İşe iade davası şartları arasında yer alan ve İşveren tarafından belirli şartlar oluşmadan işçilerin işten çıkarılmasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı haller, zorlayıcı nedenleri, hastalık gibi sebepler dışında hiçbir hukuki gerekçe ortaya koyulmadan işçilerin işten çıkarılması halinde işe iade davaları açılabilmektedir. İşe iade davası kazanılması durumunda işçi işine geri dönmektedir.

İşe İade Davası Şartları Feshin Geçerli Nedenlere Dayandırılması

İş sözleşmesinin sonlandırılmasında geçerli nedene dayandırılması zorunludur. Bu geçerli nedenler işçinin işe ilişkin yeterliliğinden, işverene ve işe karşı olumsuz davranışlarından, iş yerinin ve işin gerekliliklerinden ötürü ortaya çıkabilir. Burada önemli olan işin normal bir şekilde yürütümünü engelleyecek bir halin ortaya çıkmasıdır. Çelişkili durumlarda ve geçerli bir nedenin olmadığı hallerde işe iade davaları açılmaktadır.

İşe iade davası açılması için gereken diğer şartlar şu şekildedir

  • İşyerinde en az çalışan kişi sayısı 30 olmalıdır.
  • İşçi işyerinde en az 6 ay boyunca çalışmış olmalıdır.
  • Yer altında yürütülen işlerde 6 ay şartı uygulanmamaktadır.
  • Belirli süreli sözleşmeler için işe iade davası açılamamaktadır.
  • İşe iade davaları işveren yardımcıları ve vekilleri tarafından açılamamaktadır.

İşten çıkarmalarda işçinin savunması alınmadan işten çıkarma yapılmamalıdır. Bu durumlarda işçi işe iade davalarında savunmasının alınmadığını muhakkak belirtmelidir.

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşe iade istemli dava açmak için bulunduğunuz yerdeki iş mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Burada davayı iş yerinizin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine açmalısınız. Dava açma süresi sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren bir aydır. Burada bir aylık sürenin başlangıcı olarak işçinin işten çıkarıldığını öğrendiği tarih esas alınmaktadır. Dava açılırken işe iade gerekçeleri açık bir şekilde dilekçede belirtilmelidir.

İşe İade Davası Sonuçlanması

İşe iade davasında Eğer işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinde işveren haklı görülürse işçi işe iade edilmemektedir. Eğer mahkeme işçiyi haklı bulursa işe iade kararı verir. İşe iade davası kazanılması durumunda işçinin işine tekrar başlamak için, 10 iş günü içerisinde başvurması gerekmektedir. İşveren ise işçiyi en geç bir ay içerisinde işe başlatmak zorundadır.

İşe iade davasında Eğer işveren işçiyi tekrar işine başlatmazsa dört aylık ücret tutarını ve sekiz aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödemek zorundadır. Bu tazminat işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. İşçi gerekli sürede işe başlamak için başvurmazsa iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedilmiş sayılmaktadır.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İşe iade davasında karar ne zaman kesinleşir? işe iade davası ilk başvuruda yargıtayın en geç iki ay içerisinde karara bağlaması gerekiyor ve sonuç çıkıyor. Karar neticesine herhangi bir itiraz olursa yüksek mahkemeye yani temyiz süreci sonucu için gidecek olursa yüksek mahkemenin sonuca bağlaması yaklaşık 1 ay gibi bir süreyi bulmaktadır.

İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe Başlamaması

İşe iade davasında Mahkeme kararının ardından işçi işe çağrıldığı halde işe başlamayı reddedecek olursa normal fesih geçerli olacağı için mahkemeden doğan haklarından mahrum kalmaktadır. Yani işçi normal feshi kabul etmiş sayılır.

İşe İade Davası Temyize Gider mi?

İşe iade davalarında 2018 Yılı itibariyle işe iade davası temyize gitme yolu kapanmıştır. Bunun yerine bölge adliye mahkemeleri karar verip sonuca bağlayacaktır.

İşe İade Başvuru Süresi Ne Zaman Başlar?

İşe iade dava süreci işçinin işten çıkarıldığı andan itibaren başvuru süresi başlamaktadır. En son başvuru tarihi ise işten çıkarıldıktan 1 ay sonrasıdır 1 ay geçtikten sonra işe iade davası açılamaz.

Boşta Geçen Süre Ücreti Ne Zaman Muaccel olur?

İşçi iş mahkemesine işe iade için başvuru yaptığı tarihten itibaren 4 aylık ödeme muaccel olur.

İşe Başlatmama Tazminatı Kaç Aylık?

İşe alınmayan işçi en sona çalışmış olduğu iş yerindeki çalışma süresine bağlı olarak en az 4 en fazla 8 aylık maaşı tazminat olarak almaya hak kazanmaktadır.

İşe İade Tazminatını Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir mi

İşe iade davası açmak için işçinin tazminat alması işe iade davasına engele değildir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.