enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

KOSGEB Genel Destek Programı Destekleri Listesi

KOSGEB Genel Destek Programı Destekleri Listesi

KOSGEB Genel Destek Programı Destekleri Listesi

KOSGEB KOBİ genel program destekleri başta nitelikli eleman desteği olmak üzere, üretim ve tanıtım faaliyetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için zenginleştirilmiş destekleme programlarından oluşmaktadır. KOBİ tarafından istihdam edilen çalışana nakdi ücret desteği sağlanarak işverenin üretim maliyetleri azaltılmaya çalışılmaktadır. Fakat bu destek direkt olarak KOBİ’ye değil, çalışanın beyan etmiş olduğu banka hesabına aktarılmaktadır. Bu süre içinde çalışan için gerçekleştirilen maliyetlerin belirlenmiş tutarları KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.

KOSGEB fuar desteği sağlanarak, KOBİ’lerin yurt dışı Pazar payları arttırılması, ihracat seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Özellikle ihracat ürünleri üretimi gerçekleştiren KOBİ’lere reklam desteği, marka tanıtımları veya ürün tanıtım destekleri gibi kolaylıklar sağlanmaktadır. Genel destek programları içinde yer alan bu hizmetlerden faydalanmak için KOSGEB tarafından desteklenen KOBİ olması gerekmektedir. KOSGEB veri tabanında kaydı bulunan ve KOSGEB desteklerinden faydalanmaya herhangi bir engel bulunmayan her işletme KOSGEB desteklerinden faydalanabilmektedir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Nedir?

Kosgeb Genel Destekler

Nitelikli eleman desteği, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için KOSGEB ve İŞ-KUR ortaklığı çerçevesinde istihdamı teşvik etmek amacıyla geliştirilen programlardan oluşmaktadır. Ayrıca istihdam süresi boyunca KOBİ’lerin üretimlerinin arttırılması, verimli ve kaliteli üretimin gerçekleştirilmesi,  rekabet avantajı sağlanması gibi amaçlar hedeflenmektedir. KOBİ’lerin nakit akışını dengelemek için nakdi ücret desteği de bu süre içinde sağlanan destekler arasında yer almaktadır. KOSGEB fuar desteği ile hem yurt içi hem de yurt dışı pazar paylarının arttırılması amaçlanmaktadır. Reklam desteği sağlanarak markalaşma süreci hızlandırılmaktadır.

KOSGEB istihdamı teşvik programları çerçevesinde KOBİ’lere elaman desteği sağlarken, aynı zamanda nitelikli iş gücü oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden nitelikli elaman desteği, iş alanında uzmanlaşmayı hedeflemektedir. İhracatı artırmak için geliştirilen ekonomik programlar doğrultusunda yurt dışı fuar etkinlikleri gibi organizasyonlar da KOBİ’ler için uygulanmaktadır. KOSGEB desteklerinden faydalanmak için mevcut dönem itibari ile KOSGEB veri tabanında, ilgili işletmelerin kaydı bulunması gerekir.

Nitelikli Eleman Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Nitelikli elaman desteğinden faydalanabilmek için işletmelerin KOBİ statüsünde olması gerekmektedir. Nakdi ücret desteği gibi programlar ile hem çalışanın hem de işverenin maddi yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. KOSGEB fuar desteği veya diğer desteklerden faydalanmak için işletmenin taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İşletme kapasitesi belirtilen ölçekte olmalı ve en az beş kişi istihdam ediliyor olması
  • Reklam desteği almak isteyen işletmelerin nitelikli eleman desteğinden faydalanma şartı aranmaz. Her iki destek programı farklı kategorilerde oluşturuluş programlardan oluşmaktadır.
  • Destekten faydalanmak isteyen işletmelerin istihdam edeceği kişiler; en az yüksek öğretim mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca işveren yakınları bu destekte kapsam dışı bırakılmaktadır.
  • Nitelikli eleman desteği sözleşmesi işçi ve işveren arasında kurulmaktadır. KOSGEB bu süre içinde yasal düzenlemeleri takip etmek ile yükümlüdür.
  • Nakdi ücret desteği için ilgili tutarlara KOSGEB ana sayfasında erişim sağlanabilmektedir.

KOSGEB Fuar Desteği Nedir?

KOSGEB fuar desteği, yurt içi ve yurtdışı tanıtım çalışmalarında KOBİ’ler için sağlanan kolaylıklardan oluşmaktadır. İşletmelerin markalaşma sürecini hızlandırmak, aynı zamanda yeni kurulmuş işletmelerin veya gelişmekte olan KOBİ’lerin pazar paylarını arttırmak için düzenlenen programlardır. Reklam desteği ile birlikte sağlanmaktadır. Düzenlenen fuar boyunca KOBİ’ler için ayrılmış alanlarda reklam tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. KOSGEB tarafından sağlanan finansman desteği ile işletmelerin tanıtım çalışmalarında oluşacak maliyet azaltmayı amaçlamaktadır.

KOSGEB fuar desteğinden faydalanmak için bulunulan yıl itibar ile en fazla dört defa katılım sağlanabilmektedir. Fuar desteği, tanıtım faaliyetleri yürütülen alanda m² başına 1.000 TL olarak belirlenmektedir. Program süresince desteklenen üst limit 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Nitelikli eleman desteği, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde sağlanmaktadır. Nakdi ücret desteği ile sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışana katkı payı sağlanır.

Kosgeb Reklam Desteği 2020

KOSGEB fuar desteği kapsamında sağlanan tanıtım çalışmalarından oluşmaktadır. Ayrıca yalnızca fuar süresince değil, işletmenin faaliyette bulunduğu tüm üretim süresi boyunca verilmektedir. Reklam desteği; basılı, yazılı, görsel ve her türlü medya yayın organları tarafından gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları için sağlanmaktadır. Düşük kapasiteli işletmelerin rekabet edebilmesini sağlamak, tanıtım bütçesini üretim kanallarına veya istihdama yöneltmek gibi amaçlar doğrultusunda verilmektedir.

Reklam desteğinden faydalanmak için marka tescil belgelerinin alınmış ve yürürlükte olması gerekmektedir. Marka tanıtım çalışmaları KOSGEB tarafından belirlenen standartla uygun olması gerekmektedir. Bu standartlar ise basılı olarak gerçekleştirilen broşür ölçüleri ve sayfa sayısı, tanıtım çalışmalarında kullanılan reklam tabelaları ebatları ve son olarak bu giderlerin belirlenmiş limitleri şeklinde gerçekleşmektedir.

Kosgeb Genel Destek Programları Listesi

kosgeb_genel_destek_programi-listesi

 

Yorumlar