enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Mirasçılık Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

Mirasçılık Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

Mirasçılık Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi diğer bir adı ile veraset ilamı denilen belge, miras yolu ile belirlenen mal, hak, hukuk ve gayrimenkul gibi işlemlerin nakit yolu ile elde edilmesi kuralını kapsamaktadır. Veraset yolu ile elde edilen belgede, ölen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergiler, veraset ve harçların bulunduğu vergi dairesine verilmektedir.Veraset yolu ile edilen belgelerde,artan oranlı vergi tarifesi uygulanmakta olup edinilen mal veya hakların değeri arttıkça uygulanan vergi geliri de artmaktadır. Aynı zamanda mirasçılık vergisi için ayrı olarak ele alınmış istisnai yani vergi dışı tutar da belirlenmiştir.

Mirasçılık Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Mirasçılık için gerekli evraklar miras kim tarafından bırakılmış ise o kişiye ait ölüm belgesi, Mirastan hak talep eden kişilerin veya kişinin Nufus kayıt örneği ve mirasçılık hakkını talaep eden dilekçe bir diğer adıyla veraset ilamı. Veraset ilamı hakkında detaylı bilgi için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Mirasçılık Vergileri için  Gerekli Evraklar Nelerdir?

Öncelikle miras intikalinden bahsedeceksek olunursa, intikal kavramı, bir yerden başka bir yere geçiş anlamını ifade etmektedir.Tapu sicilinde taşınmaz malların malikin ölümü halinde mülkiyet hakkının mahkemeden alınarak veraset ilamında belirtilen veraset mirasçılarına devredilmesi anlamını taşırken, medeni kanunun da hükümlerini baz alarak intikal sürecinin tescillik işlemleri de intikal süreçlerini kapsamaktadır.Tapuda veraset intikali için gerekli olan belgeleri ise şu şekilde açıklayabiliriz.

  • İntikal için varsa taşınmaz malların tapu senedi, eğer yok ise taşınmaz malların ada ve parsel numaralarını gösteren belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı olması gerekmektedir.
  • İntikal isteminde bulunan mirasçı veya temsilcinin fotoğrafı, nüfus cüzdanı ve pasaportu bulunması gerekmektedir.
  • İntikal talebi eğer temsilci tarafından yapılıyor ise temsile ilişkin belgenin olması gerekmektedir.
  • Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyorsa talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son 6 ay içerisinde çekilmiş 6*4 cm boyutundaki vesikalık fotoğrafı olması gerekmektedir.
  • Medeni kanunun yürürlükte olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı ya da belgesinin aslı noter tarafından onaylanmış örneği gerekmektedir.
  • Medeni kanundan önceki ölümlerde mahalle veya köy muhtarlıkları tarafından düzenlenen ilmühaber belgesi yani mirastan pay alma hakkını gösterir belge veya veraset belgesinin aslı ya da noterden alınmış örneği gerekmektedir.
  • Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası aranmaktadır.

Mirascılık Belgesi Ücretleri

Mirasçılık belgesi dediğimiz, yani veraset yolu ile edinilen belgelerde ödenmesi gereken ücretlerde an itibari ile yani 2020 yılında ödenmesi gereken tutar 136 TL olarak belirlenmiştir. Eğer tek bir veraset yani mirasçılık belgesi yerine iki adet mirasçılık belgesi alınmak istendiği takdirde bu tutar,153 TL olarak belirtilmiştir.

Mirasçılık Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Mirasçılık belgesi, daha önceki konu başlıklarında ele aldığımız eski adı ile de ifade edebileceğimiz veraset ilamı nedir? Diye baktığımızda ölen kişinin mirasçılarını gösteren bir belge diye nitelendirebiliriz. Kişi mirasçılık belgesi ile, mirasçılık sıfatını da ispat ettiği gibi ölen kişinin terekesinde yani mirasçıya intikal etmiş olan mal varlığına ilişkin işlemlerde bulunabilmektedir. Mirasçılık belgesi nereden alınır? Daha önceden mahkemeden alınabilirken şuan notere verilen yetki ile de artık rahatça alınabilmektedir.

Noterden mirasçılık belgesi alınması için mirasçının kimlik belgesi ve miras bırakanın kimlik numarası yeterli olmaktadır. Noterde yapılan diğer işlemler gibi kısa bir inceleme sonucunda ise belge verilmektedir. Bunun dışında işlenmemiş yabancı bir evlilik, bu evlilik sonucunda doğan çocuk ya da evlilik dışı meydana gelen çocuk gibi özellikle mirasçıların tespitinde sorun teşkil edebilecek durumlar söz konusu ise miras bırakanın ya da mirasçının ikametgah adresindeki sulh mahkemelerine dilekçe ile de başvurarak mirasçılık belgesi alınabilmektedir.

Yalnız şunu belirtmekte fayda var mirasçılık belgesi , mahkemeden daha uzun sürede alınabilmektedir.Bu belgeler herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın, iptal edilmediği sürece geçerliliğini korumaktadır. Özet olarak baktığımızda aslında veraset ilamı, murisin mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunabilmemiz için gerekli olan ilk belgedir. Bu belge ile muris, mal varlığının intikalini sağlayabileceği gibi yine bu belge ile mirasçı olduğunu göstererek resmi kurum ve işlemlerde kullanması gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesi Örneği

mirasçılık belgesi örneği

Mirascılık Belgesinin İptali

Mirasçılık belgesinin iptali nasıl olabilir? Örneğin, veraset ilamında geçen mirasçıların gerçek mirasçı olmadığı yönünde iddiamız var ise ya da dışarıdan atanmış bir mirasçı isek, mahkemeye başvurarak ilgili veraset ilamının iptalini talep edebiliriz. İptali talep etmek için ise herhangi bir süre öngörülmemiştir. İlgililer böyle bir veraset ilamının varlığından haberdar olduktan sonra diledikleri zaman belgenin iptalini isteyebilirler. Belgenin iptali durumunda ise,veraset ilamında geçen mirasçılar ve pay oranları da değişebileceğinden dolayı önceki dönemde murisin mal varlığı üzerinde yapılan tasarruflarda da değişkenlik olabilmektedir. O yüzden muhakkak bu belgenin iptal edilerek herhangi bir hak iddiamız var ise yeni bir belge ile birlikte taleplerimizi sunmamız gerekmektedir.

Bir mirasçının belge almış olması, diğerinin almasına engel teşkil edebilecek durumları ortadan kaldırır. Ayrıca mirasçılık belgesinin yani eski adı ile tabir ettiğimiz veraset ilamının yanlış düzenlenmiş olması bu belgenin düzeltilemeyeceği anlamına da gelmez. Çünkü her zaman ve her koşulda mirasçıların tespitinin yapılması istenebilmektedir. Mirasçılık belgesi olmadan ölümlü trafik kazasında dava açılabilir mi? Sorusu ise en sık sorulan sorular arasında kaşımıza çıkmaktadır.

Bu sorumuzun yanıtını şu şekilde vermek gerekir ise trafik kazasında vefat eden kişinin vefatına kadar yaptığı tedavi gibi masraflar, yoksun kaldığı kazançlar ve defin masrafları gibi miras bırakana ait olan tazminat talebi için mirasçılık belgesi zorunludur. Ancak vefat eden kişinin sağlığında bakmakta olduğu nişanlısı,yeğeni gibi kişiler, destekten yoksun kalma tazminatı talebi açtıklarında veraset ilamı almasına gerek yoktur. Çünkü bu davanın açılabilmesi için mirasçı olmaya gerek olmadığından dolayı belge de istenmemektedir. Bu davada sadece vefat eden kişinin davacıya destek verdiği, davacının ise hayatına bu şekilde devam ettiği ispatlanmalıdır.

Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi aynı şey mi?

Mirasçılık belgesi mahkemelerin mirasçılara mirasçı olduklarına dair verdikleri belgeye denir. Veraset ilamı ise hem mirasçının hemde avukatı aracılı ile başvuru yaparak noter veya sulh mahkemelerinden alabildikleri belgedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.