enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Süneklik Nedir? Formülü, Düzeyi Ve Hesabı

Süneklik Nedir? Formülü, Düzeyi Ve Hesabı

Süneklik Nedir?

Süneklik nedir? bir malzemenin kopma veya kırılmadan önce önemli bir deformasyona uğrama kabiliyetinin bir ölçüsüdür; bu, bir çekme testinden yüzde uzama veya yüzde alan azalması olarak ifade edilebilir. Shigley Makine Mühendisliği Tasarımına göre yüzde 5.0 uzama anlamına gelir. Ayrıca yüzde uzama ve yüzde alan azaltma tanımları için süneklik genellikle bir malzemenin bir tele gerilme özelliği ile birlikte tanımlanabilir. Özellikle bina yapımında kirişlerde süneklik önem arzetmektedir. Yapı sünekliği de aynı kapsamda değerlendirilmektedir.

Süneklik Düzeyi Nasıl belirlenir?

Süneklik nedir Malzeme de Süneklik Belirleme

Süneklik metal işlemede özellikle önemlidir, çünkü stres altında çatlayan, kırılan veya parçalanan malzemeler çekiçleme, haddeleme, çekme veya ekstrüzyon gibi metal oluşturma işlemleri kullanılarak manipüle edilemez. Dövülebilir malzemeler damgalama veya presleme kullanılarak soğuk olarak oluşturulabilirken, kırılgan malzemeler dökülebilir veya ısıyla şekillendirilebilir.

Süneklik Düzeyi Yüksek Ne Demek?

Ağırlıklı olarak metallerde bulunan metalik bağlar nedeniyle yüksek süneklik oluşur, bu da metallerin genel olarak sünek olduğu konusunda ortak bir algıya yol açar. Metalik bağlarda değerlik kabuğu elektronları delokalize edilir ve birçok atom arasında paylaşılır. Delokalize elektronlar, metal atomlarının, diğer malzemelerin parçalanmasına neden olacak güçlü itici kuvvetlere maruz kalmadan birbirlerini geçmelerine izin verir.
Süneklik, tek eksenli bir çekme testi sırasında bir test numunesinin kırıldığı mühendislik ölçümü olan kırılma ölçüsü ile ölçülebilir. Yaygın olarak kullanılan bir diğer önlem de kırılmadaki alanın azaltılmasıdır.Çeliğin sünekliği, alaşım bileşenlerine bağlı olarak değişir. Karbon seviyelerini arttırmak sünekliği azaltır. Play-Doh gibi çocukların kullandığı oyuncak malzemelerindeki birçok plastik ve amorf katı da dövülebilir. En yumuşak metal platin ve en yumuşak metal altındır. Yeterince gerildiğinde, bu metaller belirgin bir sertleşme olmadan dislokasyonların ve kristal ikizlerin oluşumu, yeniden yönlendirilmesi ve yer değiştirmesi ile deforme olurlar.

Binalarda yeterli süneklik nasıl sağlanır?

Metallerde süneklik, çalışma sertleşmesi ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, eşleştirmenin görünür bir iş sertleşmesine katkıda bulunduğu koşullar altında mekanizmaya bakılmaksızın  uzatılmış düzgün uzamalar beklenebilir. Etkili sertleştirmenin eşleştirme ile düşürüldüğü durumlarda, deformasyonu azaltılmış bir gerginlik aralığına eşit olacaktır.Yerel iş yumuşatma oluştuğunda ise yeni oluşturulmuş çift ikizlerde,ölçüler o kadar yükselebilir ki ikizlerde ve içlerinde boşluklar oluşur.

süneklik görsel

Bunun uzun zaman içerisinde tek kristallerde bir başarısızlık mekanizması oluşturabileceği bilinmektedir ancak polikristallerde de önemli olduğuna dair artan kanıtlar vardır. Bu nedenle, eğer gelecekteki araştırmalar bu bağlantıyı güçlü bir bağlantı olarak tutuyorsa, eşleştirmenin kontrolü, sünekliği artırılmış alaşımlar yaratmada önemli bir mühendislik aracı haline gelecektir. Gerçekten de, magnezyumda tane inceltilmesinde görülen süneklik artışının, ikna edici deneysel destek bulunmamasına rağmen, eşleştirmenin bastırılmasından kaynaklanması mümkündür.

Süneklik Düzeyi Nasıl Belirlenir?

Süneklik, bir malzemenin kırılmadan önce koruyabileceği plastik deformasyon derecesini ifade eden malzemelerin mekanik bir özelliğidir. Plastik deformasyonun az olması veya hiç oluşmaması durumunda, malzeme kırılgandır. Bir bölgede sünekliği yüzde uzama veya yüzde azalma olarak ifade edebilirsiniz. Bununla birlikte, yüzde uzama ve alandaki azalma yüzdesi değerleri aynı malzeme için aynı olmayabilir.

Bir malzemeninsüneklik değeri, malzemenin plastik deformasyona uğrama kabiliyeti ve yine de uygulanan yüklemeye dayanma kabiliyeti olarak tarif edilebilir. Bir malzeme ne kadar yumuşak olursa, uygulanan yükleme altında deforme olabileceği söylenir.

Süneklik düzeyi nasıl belirlenir?

Genellikle kesit alanındaki yüzde azalma veya uzunluktaki yüzde artış ile ölçülür.

Alandaki azalma yüzdesi=(Çekme örneğinin başlangıç kesit alanı-Çekme numunesinin son kesit alanı)/Çekme örneğinin başlangıç kesit alanı * %100 olarak hesaplanabilir.

Süneklik Tokluk ve Gevreklik Nedir?

Tokluk , malzemenin enerjiyi absorbe etme yeteneğine verilen isimdir.Malzeme bilimi ve metalurjisinde tokluk, bir malzemenin enerjiyi emme ve kırılmadan deforme etme yeteneğidir.Malzeme dayanıklılığının bir tanımı, bir malzemenin parçalanmadan önce emebileceği birim hacim başına enerji miktarıdır. Ayrıca, bir malzemenin gerildiğinde kırılmaya karşı direnci olarak da tanımlanır. Tokluk bir güç ve süneklik dengesi gerektirir. Tokluk, gerilim-gerinim eğrisinin altındaki alanla ilgilidir.

Eleman sünekliği Nedir

Sert olması için bir malzemenin hem güçlü hem de sünek olması gerekir. Örneğin, güçlü ancak sünekliği sınırlı kırılgan malzemeler (seramik gibi) zor değildir; tersine, düşük mukavemete sahip çok yumuşak malzemeler de zor değildir. Sert olması için, bir malzeme hem yüksek gerilimlere hem de yüksek gerilmelere dayanmalıdır. Genel olarak konuşursak, mukavemet malzemenin ne kadar kuvveti destekleyebildiğini gösterirken, tokluk bir malzemenin kopmadan önce ne kadar enerji emebileceğini de gösterir.

Süneklik nedir Malzeme Bilimi?

Bir malzemenin tokluğu, o malzemenin küçük bir örneği kullanılarak ölçülebilir. Tipik bir test makinesi, tanımlanmış kesitli ,çentikli bir numuneye vurmak ve deforme etmek için bir sarkaç kullanır. Sarkacın düştüğü yükseklik, eksi deforme edildikten sonra yükseldiği yükseklik, sarkacın ağırlığı ile çarpıldığında, sarkaçla çarpma sırasında deforme olduğu için numune tarafından emilen enerjinin bir ölçüsüdür. Charpy ve Izod çentikli darbe dayanımı testleri, tokluğu belirlemek için kullanılan tipik ASTM testleridir.

Süneklik Gevreklik Ne Demek

Gevreklik bir malzemenin, strese maruz kaldığında, az elastik deformasyonla ve önemli plastik deformasyon olmadan kırılgan olmasıdır. Gevrek malzemeler , kırılmadan önce, hatta yüksek mukavemetli olanlarda bile nispeten az enerji emer. Kırılmaya genellikle bir çırpma sesi eşlik eder. Gevrek malzemeler arasında çoğu seramik,cam (plastik olarak deforme olmayan) ve polistiren gibi bazı polimerler bulunur.

Plastik deformasyon olmadığından tam olarak uyması gereken kırık yarımlarla eşleşmektedir.
Bir malzeme mukavemet sınırına ulaştığında, genellikle deformasyon veya kırık seçeneğine sahiptir. Doğal olarak dövülebilir bir metal, plastik deformasyon mekanizmalarını engelleyerek (tane boyutunu, yağış sertleşmesini, iş sertleşmesini) güçlendirerek daha güçlü hale getirilebilir, ancak bu aşırı bir şekilde alınırsa, kırılma daha olası sonuç haline gelir ve malzeme kırılgan hale gelir. Dolayısıyla, malzeme dayanıklılığının arttırılması dengeleyici bir işlemdir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.