enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Tapu İptal Ve Tescil Davası Nedir? Dilekçe Örneği

Tapu İptal Ve Tescil Davası Nedir? Dilekçe Örneği

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI NEDİR?

Tapu iptal davası, genel anlam itibari ile bir mülkiyetin kime ait olduğunu gösteren resmi belgeye tapu iptal davası denmektedir. Ortada haklı bir sebep olmaksızın bir tescilin değiştirilmesi mevcut olduğu takdirde tapu iptal davası açılabilmektedir. Tapu iptal davası, taşınmazın bulunduğu yer olan Asliye hukuk mahkemesinde açılabilmektedir.

Bu yetki kesin yetki olmakla birlikte farklı bir yerde dava açılması halinde yetkisizlik nedeni ile dava reddedilmektedir. Bu dava, adına tapuda tescil yapılan kişiye karşı yöneltilmektedir. Ancak tapu iptali ile birlikte ayrıca tescil de istendiğinden dolayı taşınmazın bulunduğu yere göre hazineye, köy muhtarlığına ve belediye başkanlığına da husumetin yöneltilmesi gerekmektedir.

Dava aşamasında ise öncelikle tapu kayıtları getirtilerek kayıt sebebi mahkeme tarafından araştırma yapılır ve taraf şahitleri dinlenir. Daha sonra gayrimenkul üzerinde keşif yapılırken hasılata göre karar verilir. Bunun sonucunda ise bilirkişi raporu çerçevesinde tescil davası işleminin gerçekleştirilmesi durumuna gidilebilmektedir.

Tapu Masrafları 2021 Ne Kadar?

Tapu iptal davasında vatandaşların ödemesi gereken masraflar sabittir. Vekâlet masrafları, tapu iptal davası masrafları ve avukatlık masraflarını karşılamakla yükümlü olan vatandaşlar aynı zamanda tapu tescil masraflarını karşılayarak dava açabilme haklarına sahiptirler.

Tapu iptal davalarında vatandaşların bir avukat aracılığı ile davalarını sonuçlandırması gerekmektedir. Dolayısı ile avukatlık masrafları harçlarının, vatandaş tarafından bizzat ödenmesi zorunlu kılınmaktadır. Ayrıca tapu iptal davalarının avukat aracılığı ile yapıldığı durumlarda vatandaşın vekâlet vermesi gerekmektedir. Vekalet işlemleri sırasında da vatandaşların belirli masraflar dahilinde ödemesi gereken yükümlülükleri bulunmaktadır.

Tapu İptali Davası Avukatlık Ücreti?

Tapu vekalet ücretleri, resmi vekalet ücreti ve akdi vekalet ücreti olarak 2’ye ayrılmaktadır. Resmi vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesinin 3.kısmında yer alan oranlar nispetinde belirlenmektedir. Resmi vekalet ücreti davada kaybeden taraf aleyhine ve kazanan taraf lehine kazandığı miktar ile orantılı olarak hükmedilen, icra dosyasında ise, takip çıkış miktarı üzerinden hesaplanan ve borçlu tarafa yükletilen vekalet ücretini kapsamaktadır.

Akdi vekalet ücreti ise vekil avukat ve müvekkil arasında sözleşme ile belirlenen vekalet ücretini kapsamaktadır. Bu ücreti ödeme yükümlüsü işi avukata veren, mükemmeldir.

Eğer vekil ile müvekkil arasında bir ücret sözleşmesi yok ise avukatlık kanunun 164.maddesi gereğince avukatlık ücreti, işin niteliği ve avukatın emek ve mesaisi dikkate alınarak dava değerinin %10 ile %20 si arasında belirlenmektedir.

Sözleşme ile kararlaştırılacak avukatlık ücreti kanun gereği en fazla dava değerinin %25 i olabilir. Resmi vekalet ücretini ödeme yükümlüsü karşı taraftadır. Akdi vekalet ücretinde ise ödeme yükümlüsü müvekkildir. Bu bilgiler ışığında değerlendirilecek avukatlık vekalet ücretleri, 2020 yılı itibari ile 90 TL ile 150 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Tapu iptal davasının sonuçlanması için, davanın seyrine göre belirlenir ve en fazla geçmesi gereken süre 731 gün sürmekte olup eğer dava 731 gün süre içerisinde sonuçlanmaz ise davanın iptaline karar verilmektedir.

Tapu Sahibi Nasıl Öğrenilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirtilen yazılı açıklama sonucunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) sitesine ait parsel sorgulama sekmesi ile taşınmazların bulunduğu (İl, İlçe, Köy, Ada, Parsel, Mahalle.) gibi bilgilerin vatandaş tarafından sisteme girilerek tapu sahibi sorgulamasını yapmaları gerekmektedir. Yapılan bu işlemlerin ardından tapu sahibinin kim olduğu öğrenilirken alım-satım işlemleri de TKGM ‘de gerçekleştirilmektedir.

Tapu Bilgileri Sorgulama

E-Devlet alanındaki gelişmelere paralel olarak vatandaşlar kendileri hakkındaki gelişmelerden en kısa sürede haberdar olmak koşulunu elinde bulundurmaktadır. Tapu ve Kadastro genel müdürlüğü kapsamında ‘E-Devlet’ kapısı üzerinden sorgulanabilen tapu bilgileri sorgulama hizmeti ile taşınmazlar hakkındaki bilgilere kolaylıkla ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Öncelikle e-Devlet üzerinden TC kimlik numaranız, e-Devlet şifresi, mobil imza yöntemi ile giriş yaptıktan sonra sayfanın girişinde yer alan hizmetler seçeneğinden tapu ve kadastro adı altındaki başlıktan tapu bilgileri sorgulama sekmesine giriş yapılarak karşınıza gelen taşınmazlarımızın ile ilgili özet bilgiler görüntülenecektir.

İlgili taşınmazın sağ tarafında bulunan daha detaylı bilgiye erişmek için detay ve hisse bilgileri sekmesini sorgulayarak detaylı bilgiler edinile bilmektedir. Detaylar bağlantısına ulaştığınız bilgiler ışığında taşınmazın harita üzerindeki detaylara da ulaşabilirsiniz. Hisse bilgileri bağlantısı kullanılarak taşınmaz üzerinde kendinizin ne kadar hak sahibi olduğunuzun ve kaç kişinin hak sahibi olduğu bilgisine de erişebilirsiniz.

Ölen Kişinin Tapu Kayıtları Nasıl Bulunur?

Vefat eden kişinin tapu kayıtlarının öğrenilebilmesi için bazı kurumlara başvurulması gerekmektedir. Bunlardan ilki eğer maktul, tüm mal varlığını bankalar aracılığı ile muhafaza etmiş ise gerekli belgeler toplanarak bankalara başvuruda bulunulması gerekmektedir. 2. yol ise Sulh Hukuk Mahkemesi ve Noterler aracılığı ile olanıdır.

Yani maktulun taşınır/taşınmaz tüm mal varlığının öğrenilmesi esnasında mahkemelere gerekli evraklar ile gidilmesini kapsar. Peki bu iki durumda tapu kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?

  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Ölüm Belgesi
  • Veraset ilamı Talep Dilekçesidir.

Tapuda Şerh Olup Olmadığını Nasıl Öğrenirim?

Tapuda şerh sorgulaması yapılırken yine E-devlet üzerinden giriş yaparak şahsın kendisine tapu dairesi tarafından verilen 12 veya 13 hanelik numara ile giriş yapması halinde, tapu üzerinde herhangi bir kısıtlama olup olmadığının öğrenilmesi mümkün kılınmaktadır.

Tapu Sahibi Olmadan Satış Yapılır Mı?

Tapusu olmayan taşınmaz mal satışı işlemlerinde, herhangi resmi bir geçerliliğinin ve hukuki boyutunun söz konusu olmadığı belirlenmiştir. Yani tapusu bulunmayan taşınmaz mallar için satış işlemleri hukuki olarak geçersiz sayılmaktadır.

Bununla birlikte tapu kaydı bulunmayan taşınmaz mallar için satış işlemleri gerçekleştirildiğinde tapusuz satış vaadi sözleşmesi yer almaktadır. Bu sözleşmede yapılacak olan satış işlemleri için ön satış koşulu bulunmaktadır. Noter tarafından sözleşme düzenlenmektedir. Vekaletname ile satış yapıldığında şahsınıza ait kayıtlı yerler satılabilmektedir. Ancak vasilik durumlarında mahkeme izni ile satış yapılmak zorunda olunduğu belirtilmiştir.

Tapu Değişince Kiracının Durumu?

Kanunda belirtilen gerekçeler olmadan kira sözleşmelerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacağı gibi yapılan sözleşmeler aynı şekilde devam etmektedir. Ancak ev sahibinin kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ev veya iş yeri ihtiyacı bulunması halinde kiracıdan tahliye istene bilmektedir.

Böyle bir durumda ev veya iş yeri sahibinin, kiracıya bu durumu yazılı beyan ile 1 ay içerisinde bildirmesi zorunlu kılınmıştır. Ayrıca ev sahibine kira sözleşmesini 6 ay süreden sonra açılacak dava ile sona erdirme yetkisi tanınmaktadır. Özetle eğer kiracı konumunda iseniz ve ev sahibinin değişmesi söz konusu ise yazılı bir bayan almadığınız takdirde kira sözleşmenizin geçerliliği devam etmektedir. Kiracı, kira dönemi kapsamında yeni ev ve veya iş yeri sahibi ile yeni bir kontrat imzalama yetkisine sahiptir.

Kardeşler Arasında Tapu İptali Davası

Yapılan yasal düzenleme ile beraber 1989 yılında alınan kararlar ile kardeşler arasında herhangi bir yazılı belge aramayan 14.HD.5.10.2001 Tarihinde gerçekleşen içtihadı ile kardeşler arasında gerçekleşen inançlı sözleşme diye adlandırılan yazılı delil ve yazılı delil başlangıcı sayılabilen herhangi delil teşkil edebilecek bir belgenin bulunması durumunda ve tanık desteği ile ispatlanması mümkün olan ve iki kardeş olmasından kaynaklanan HMUK M.293 hükmü göz önünde bulundurularak yazılı delil aramama görüşüne aykırı olarak karar verilmiştir. (Konuya örnek olması açısından genel olarak değerlendirilmiştir)

Tapu iptal ve tescil davası emsal kararlar

Konu genel olarak özetlenmiştir:

Herhangi bir gayrimenkulün yasal kapsamda işleme alındığı ve konu ile alakalı olarak gerekli belgelerin düzenlenmesi tamamlanmış ise, Bahsi geçen gayrimenkulün ortaya çıkabilecek istisnalar dışında tekrardan tutanak düzenlenmesi yapılamaz. Veya tekrardan kadastro yapılmaz,  Kadastro yapılmış ise Yapılmış olan kadastronun herhangi bir geçerliliği yoktur.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davası

Muriz muvazaa sına bağlı tapu iptali ve tescili davasının açılması için miras bırakan kişinin vefat etmiş olması gerekmektedir. Muris muvazaası dava türü özelliği herhangi bir zaman aşımını ve hak kaybına uğratılmayan herhangi bir tarihte açılabilecek dava türü olma özelliğini taşımaktadır. Muvazaa Nedir hakkında detaylı bilgi için Muvazaa nedir yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Tapu İptal Ve Tescil Davası Harç Tamamlama

Tapu iptal ve tescili davasında harç ücretleri nispi olarak hesaplanmaktadır. Yani dava açılırken tapudaki değer üzerinden açacak olursanız bu ücret üzerinden ödeme yaparsınız. Veya bilirkişi raporu istenip gelecek olan raporda meblağ yüksek çıkacak olursa bu defa sizin davayı ıslaha göndermeniz gerekmektedir.

Tapu İptali Ve Tescili Dava Dilekçesi

tapu iptali ve tescili dilekçe örneği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.