enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Veraset İlamı Süresi Ve Cezası

Veraset İlamı Süresi Ve Cezası

Veraset İlamı Süresi Ve Cezası

Veraset ilamı Nedir? Veraset ilamı süresi ne kadardır? Bu belge, vefat eden kişinin mirasçılarının kimler olduğunu resmi bir şekilde belirten mirasçılık belgesidir. Bir kişinin vefatı sonucunda o kişinin sahip olduğu tüm mal varlığı, farklı bir vasiyet düzenlemediği takdirde doğal olarak mirasçılarına geçer. Ancak bu mirasın, mirasçılar tarafından tasarruf edilebilmesi için bazı yasal işlemleri gerçekleştirmeleri ve mirasçı olduklarını resmi bir şekilde kanıtlamaları gerekir. Bu belge yani resmi kanıt olmadan hiçbir kuruluşta mirasçılıkla ilgili hiçbir işlem yapılamaz.

Veraset ilamı süresi Miras hukukunun temel taşlarından biri olan ve bir yakınını kaybeden insanların yani mirasçıların, miras konusundaki tüm işleyiş için edinmesi gereken temel belgelerdendir. Veraset ilamı süresi ve cezası hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı almak için Noter ya da sulh mahkemesine yapılacak başvuru sonucu düzenlenecek veraset ilamı sayesinde bireyler, mirasçısı olduğu kişinin adına kayıtlı banka hesabındaki para, döviz ve altın gibi varlığını, kendi üzerine alabilirler. Bunun yanında vefat eden kişi adına düzenlenmiş tapusu olan konut gibi taşınmazların tapusunu kendi üzerine almak için başvuruda bulunabilirler, vefat eden yakının alacaklarını borçlulardan talep edebilirler.

Dul ve yetim aylığı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak başvuru sırasında da veraset ilamı talep edilecektir. Kısacası mirasa yönelik yapılacak her girişim için, kuruluşlar öncelikli olarak bu belgeyi talep eder.  Veraset ilamı ya da başka bir deyişle mirasçılık belgesi sayesinde paya düşen miras, mirasçı tarafından tasarruf edilebilir.

Veraset ilamı yetkili mahkeme

Veraset ilamı yetkili mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

Veraset ilamı Çıkarmak için Gerekli Belgeler

Veraset ilamı çıkarmak için neler gerekir?

  • Başvuru Yapacak kişinin Nüfus Kayıt Örneği,
  • Ölüm belgesi
  • Veraset ilamı için dilekçe

Veraset İlamı Süresi Ne Kadardır? Çıkarmamanın Cezası Nedir?

Veraset ilamı çıkarmak için notere ya da sulh mahkemesine yapılacak başvurunun süresi mirasçıların inisiyatifindedir. Yasalarla belirlenmiş herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. İster vefattan saatler sonra ister aylar, yıllar sonra bu belge düzenlenebilir. Herhangi bir süreye tabi olmayıp, iptal edilmediği sürece de geçerliliğini devam ettirir. Fakat intikal vergisi söz konusu olan miraslar için belli bir süre zarfında veraset ilamı alınmalı ve beyanname verilmelidir.

Çünkü bu durumlarda mirasçı, vergi mükellefidir. Vergi ödenmediği takdirde de vergi cezası yaptırımıyla karşı karşıya kalınır. Eğer bu süre geçirilir ve beyanname yapılmazsa, yani örneğin miras kalan taşınmazın beyannamesi 3 ay içerisinde yapılmazsa, veraset ve intikal vergisi cezası uygulanır. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için e- devlet sayesinde noter ya da sulh mahkemesine gitmeden, kolay bir biçimde veraset ve intikal durumu sorgulanabilir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır? Nerelerden Alınır?

Veraset ilamı almak için nereye müracaat edilir? Veraset ilamı, bu belgeyi düzenlemeye yetkili iki makam olan noter ya da sulh mahkemelerine başvuru yapılarak düzenlenir ve bir mirasçı başvurusuyla düzenlenen belgeyi diğer mirasçılar da kullanabilir.

Başvuru yapılmadığı takdirde bu belge düzenlenemez. Veraset ilamı, 1 Ekim 2011’ de çıkan ilgili kanun sayesinde artık yalnızca sulh mahkemesi aracılığı ile değil, noter sayesinde de kolay bir şekilde çıkarılabilir. Noterde başvuru yapan kişinin nüfus kayıtları incelenir ve mirasçıların kimler olduğunun dökümü şartların varlığı tespit edildiği takdirde istenilen sayıda düzenlenerek mirasçıya verilir.

Veraset İlamı Noter Ücreti

Veraset ilamı masrafı ne kadar? Veraset ilamı noter veraset ilamı ücretleri yıllık olarak belirlenir. 2019 ve 2020 yılı için bu ücret 136 TL’dir. İki adet alınması durumunda da bu ücret 153 TL olarak belirlenmiştir. Ancak nüfus kayıtları, mirasçılığı kanıtlayıp belgeleyecek kadar yeterli olmalıdır ve herhangi bir şüpheli durum bulunmamalıdır.

Mirasçılardan biri ya da birkaçının gaip olması, evlatlık olması, vatandaşlıktan çıkarılması ya da birden fazla vatandaşlığa sahip olması veya miras bırakanla aynı gün içinde vefat etmesi bu sebeplerdendir. Ayrıca veraset ilamı, yabancılar tarafından talep edilirse, bilirkişi incelemesine ya da tanık dinlenmesi ihtiyacı duyulacak şüpheli bir durum oluşmuşsa, noterde düzenlenemez.

Noter, gerekçeli ret belgesini başvuran kişiye iletir ve mirasçıyı sulh mahkemesine yönlendirir. Bu durumda belgenin çıkartılması için biraz daha uzun bir yol olan ancak daha hesaplı olan sulh mahkemesi başvurusu yapılması gerekir. Mahkemeye başvuru yapmak için dilekçe yazılır. Bu şekilde veraset ilamı mahkeme yoluyla düzenlenir. Veraset ilamı çıkartmak isteyen mirasçı, miras bırakanın nüfusa kayıtlı olduğu yerleşim yerinin ya da kendisinin bağlı bulunduğu sulh mahkemesine başvuruda bulunmalıdır.

Veraset ilamı ne zaman çıkar?

İlgili mahkemeye başvuru yapılmadan veraset davası açılamaz. Veraset davasını tek bir mirasçının açması yeterli olacaktır. Diğer mirasçılar, tekrar dava açmasına gerek olmadan düzenlenen belgeyi kullanabilirler. Eğer herhangi bir sorun çıkmazsa, duruşma günü karar verilir ve veraset ilamı çıkar.

Mahkeme gerekli görürse tanık dinleyebilir. Veraset ilamının düzenlenme süresi bu gibi durumlara göre değişiklik gösterir. Yoğunluğu olmayan mahkemelerde aynı gün bile düzenlene bilirken yoğunluğu olan mahkemelerde birkaç hafta veya birkaç ay içerisinde de düzenlenebilir.

Veraset İlamının İptali Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanununun ilgili maddesinde belirtildiği üzere veraset ilamının geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Bu hükme göre iptal işleminin gerçekleştirilmesi için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmaz. Noterden ya da sulh mahkemesinden alınan veraset ilamı , belgenin hatalı olduğunu öne süren kişi tarafından açılacak mirasçılık belgesi iptali davası sonucunda iptal edilebilir. Bazen veraset ilamında bulunmayan, nüfus kaydında görülmeyen gerçek mirasçılar olabilir.

Mirasçı olduğu halde belgede mirasçı olarak görünmediğini ya da görünse bile payına düşenden daha az miras aldığını iddia eden mirasçılar olabilir. Belgede bu ve bunun gibi eksiklikler ya da yanlışlıklar olduğunu düşünen mirasçılar, veraset ilamının iptal edilmesi için dava açabilir, haklarını arayabilirler.

Bu gibi durumlarda davanın davalısı ise veraset ilamının lehine olduğu kişi ya da kişilerdir. Veraset ilamında eksiklik ya da yanlışlık olduğunu iddia eden kişi iddiasını ispatladığında dava sonuçlanır. Bu tür davalarda miras bırakanın diğer mirasçılarını tespit etmek ve miras paylarını belirlemek hakimin görevidir. Veraset ilamının hatalı olduğu kanıtlandığı takdirde önceden verilmiş olan veraset ilamı iptal edilir ve mahkemece yenisi düzenlenir.

Veraset ilamı ölümden ne kadar sürede çıkar?

Veraset ilamının çıkmasının belli bir süresi yoktur. Ancak ölün gerçekleştikten en geç 3 ay içerisinde mirasçının veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir ve beyanname için başvuru yapması gerekmektedir.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

veraset ilamı dilekçe örneği

Veraset ilamı hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.