enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırma davası nedir? Yasal olarak miras yukarıda açıkladığımız şekillerde paylaşılır, bazen ise süreç mirasçılar açısından farklı ilerlemeyi gerektirebilir. Örneğin anne ya da babanız normal şartlarda size gerçek bedeli ile miras kalması gereken gayrimenkulü miras hakkından yoksun bırakmak nedeniyle, tapuda satış olarak gösterip veya tapuda gösterilen satış bedeli ile gerçek satış bedeli arasında yüksek bir fark oluşturarak bildirmesi durumunda mirastan mal kaçırma ya da saklı payı azaltma davası gündeme gelebilir.

Bazen bu durum miras bırakanın ölünceye kadar kendisine bakma sözleşmesi şartı ile gayrimenkullerin devredilmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Bir diğer örnekte ise tapuda görünürde satış işlemi yapılmıştır ancak gerçekte bağış yapılmıştır. Burada taraflar, mal kaçıran şahıs ile mirasçı olmayan üçüncü bir kişi ya da mirasçılardan herhangi biri olabilir.

Muris Muvazaası Nedir?

Hukuk dilinde muris muvazaası denilen bu davada bazı durumların gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlardan biri tarafların gerçekten ulaşmak istedikleri amaç ile yaptıkları davranışlar birbiriyle uyumsuz olup bilerek ve isteyerek yani kasıtlı yaptıkları tespit edilmelidir. Bir diğer durum da ise üçüncü kişiyi aldatma söz konusudur.

Tarafların kendi aralarında kasıtlı bir durum yokken, beyan ederken üçüncü kişiyi aldatma, zarara sokma gibi durumlarda görünmeleri mutlak muvazaa ile adlandırılır, yapılan ile beyan edilen farklıdır ve dolayısıyla geçersizdir.

Beyan edilen ile yapılanın şekil şartlarına uydurulması halinde, yani anlaşmayı kağıda döken bir durum olduğunda bu durum nisbi muvazaa olduğu gibi tarafların iradesini açıkça ortaya koyduğu için geçer hükmündedir. Kendisine miras hakkının tam anlamıyla verilmediğini ya da mal kaçırıldığını düşünen kişi tapu iptali ve tenkis davası açabilir.

Tapu İptali Ve Tenkis Davası Nedir?

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası

Mal kaçırıldığını ya da saklı payının düşürüldüğünü düşünen mirasçı muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası açılabilir. İspat amacıyla belge ya da şahit sunulması gerekir. Örneğin gerçekte satışın olmadığına dair şahit, banka ve hesap kayıtları, sözde alan kişinin gerçekte mali gücünün olmadığını ispat etmek davanın kazanılıp hakkın tekrar kazanılması konusunda ciddi bir başarı kazandırır. Bu davayı saklı payı olan mirasçı açabilir.

Saklı pay sahibi mirasçı demek ise, miras bırakanın belli oranlardaki mirasçı payına hiçbir şekilde dokunamadığı, müdahale edemediği, vasiyetname ile bile başkasına devredemediği kişidir. Bunlar miras bırakan kişinin hayatta olan eşi, çocukları, anne ve babasıdır. Çocuklarda bu pay ½, anne ve baba da ¼, eşte ise anne baba veya çocuklar ile mirasçı olması durumunda payının tamamı ve diğer hallerde ¾ tür.

Tenkis davasında ise miras bırakan gerçekten taşınmazları bağış yapmıştır ve bunu tapuda göstermiş olup bahsedilen bu payları azaltmıştır. Bu durumda saklı pay hakkı olan mirasçılar bu duruma müdahale edebilir. Mirasçı payının azaltıldığını öğrenmesinden sonraki 1 yıl içinde ve 10 yıllık süre zarfında bu davayı açabilir. Her iki dava da birbiriyle bağlantılı olarak birlikte açılabilir. Mirastan mal kaçırılmadığı tespit edilince tenkis davası açılabilir. Mirastan Mal Kaçırma Davası, Asliye Hukuk Mahkemelerinin konusudur. Buraya başvurulması gerekir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Zaman açılır?

Miras bırakan kişi öldükten herhangi bir süre sonra bu dava açılabilir. Süre kısıtı yoktur, yıllar sonra bile gündeme gelebilir. Zaman aşımı söz konusu değildir. Mirası reddeden yani reddi miras yapan, miras hakkından feragat sözleşmesi düzenleyerek vazgeçen ve miras hakkından çıkarılan kişiler bu davayı açamaz. Mirastan mal kaçırmanın herhangi bir cezası yoktur. Çünkü kişi kendi mal varlığını istediği gibi tasarruf edebilir. Bu davanın açılması için mirasçı olmak, mirasa hak sahibi olmak, miras bırakan kişinin vefat etmesi gerekir. Mirasçılık ölümden sonra gündeme gelir.

Ölmeden Mirastan Mal Kaçırma Önlenebilir Mi?

Babanın sağlığında mal kaçırması: Kişi kendi iradesiyle hayattayken malını mülkünü nasıl isterse öyle yönetebilir, ister miras bırakır ister yardım kurumuna bağışlar. Kişi ölmeden önce çok yaşlı ve aklı yerinde değilse yani kendi medeni haklarını kullanamayacak derecede engelli ise ya da kendi iradesi dışında yönlendirilerek malını başka birine bağışlaması gibi hareketleri yapacağı düşünülüyorsa, mahkemeye başvurularak kısıtlılık kararı alınabilir. Bu durumda mahkeme kişiye vasi tayin eder. Doktor raporuna göre karar veren hakim, kişinin bu dönemde yaptığı işlemleri geçersiz kılar. Dolayısıyla, olası ölüm durumunda mirasçısına kalması gereken mal, mülk ve paranın kısacası mirasın kaçırılması bu hareketle önlenmiş olur.

Mirastan Mal Kaçırma Cezası Var mı?

Mirastan mal kaçırma suçu işlendiği taraflar tarafından tespit edilmesi, halinde ki bu tespit şahitler ve deliller ile olmaktadır. Ve deliller içerisinde herhangi bir satışın olmadığını karşı tarafın amacının gerçekten mirastan mal kaçırmak olduğunu alenen ispatlamak gerektiği gibi para ödenmediğini ispat etmek gerekiyor.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer?

Mirastan mal kaçırma davası gerekli deliller ve davanın ilerleyişine göre süresi kısalıp veya uzayabilmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Dilekçe Örneği

mirastan mal kaçırma dava dilekçesi örneği

Dava Nasıl Açılır yazımızı okumak için Tıklayınız..

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.