enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Kosgeb Sabit Yatırım Desteği Nedir? Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Kosgeb Sabit Yatırım Desteği Nedir? Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Kosgeb Sabit Yatırım Desteği Nedir? Nasıl Alınır ?

Kuruluşu yapılan işletmenin kurulduğu tarihten itibaren 24 ay içerisinde satın aldığı veya alacağı makine,teçhizat,yazılım ve ofis donanımları için teminat karşılığı geri ödemeli olarak aldığı desteğe Sabit Yatırım Desteği denir. Sabit yatırımlar için kullanılan sermayeler yeni mal ve hizmet üretimine gerek duyulan taşınmazların temini için yapılan harcamalardır.Bu harcamaların yapılması ülkede farklı sektörlerde üretimin artması,ekonominin canlanması ve kalkınma için önem arz eder.

Sabit Yatırım Desteği küçük ve orta ölçekli firmaları geliştirme ve destekleme için yapılmaktadır.250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık mali bilançosu 40.000.000 (kırk milyon Türk Lirası)’ u aşmayan firmalar KOBİ olarak adlandırılır. Kobiler ,KOSGEB ,Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Tübitak desteklerinden faydalanabilirler.

Sabit yatırım desteği de kobilere yapılan bir destek ödemesidir .Bu destek Girişimci Desteği Programının geri ödemeli olan tek unsurudur. Sabit yatırım unsurları arsa,arazi, bina,inşaat, makine,teçhizat ile ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri gibi yatırım harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.

Kosgeb Sabit Yatırım Desteği Nasıl Alınır?

Sabit Yatırım Desteği için üst limit 100.000 (yüz bin) Türk Lirasıdır. Yeni kurulan işletmeler bu desteğe bankalardan aldıkları kesin teminat mektubu ile başvurabilirler. Eğer işletmeler teminat mektubu almakta zorlanırlarsa, Kredi Garanti Fonu’ ndan (KGF) teminat alınabilirler.  KOSGEB teminat alma sürecindeki giderleri de destekliyor.Geri ödemeli destekte, girişimcinin Banka Teminat Mektubu destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde olmalıdır.

Sabit Yatırım Desteğine Kimler Başvurabilir?

  • Son bir yıl içerisinde destek için başvurduğu aynı faaliyet kolunda şahıs işletmesi olmayanlar
    • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olanlar (Adi ortaklıklar destek kapsamına girmemektedir.)
    • Girişimci olarak Bağ Kura tabi olanlar başvurabilir
    • Destekler firma olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle girişimci bu destekten bir defa faydalanabiliyor.
    • Desteği alacak girişimci işletme kurucu ortaklarından olmalıdır.(Kurucu ortaklık payı %30 dan aşağıda olamaz.)

Kosgeb Sabit Yatırım Desteği Başvuru Şartları

Başvuru için öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıt olmak gerekir. Ardından iş planı ve istenen belgelerle KOSGEB ‘ e başvurulur. Başvurunun incelenme ve onaylanma süresi ortalama bir iki haftayı bulabileceği gibi daha uzun da sürebilmektedir. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin kayda alındığı tarih desteğin başladığı tarihtir.

Sabit Yatırım Desteğinden faydalanabilmek için girişimcinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılması gerekmektedir . Katılınacak eğitimde devamlılık şartı bulunmaktadır. Girişimciye sadece %20 ‘lik devamsızlık hakkı tanınmıştır. Bu eğitimi KOSGEB veyahut anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar verebilir.

Kosgeb Sabit Yatırım Desteği Geri Ödeme Şartları

Destek süresince herhangi bir geri ödeme yapılmaz. Destek süresi bittikten sonra üç ayda bir ödeme yapılması beklenir. Geri ödeme desteğin başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra 8 eşit taksite halinde ödenir. Geri ödeme zamanında ödendiği sürece herhangi bir faiz veya komisyon uygulanmaz.

Vergi veyahut SGK borcu bulunan işletmelere destek ödemesi yapılmaz. Destek ödemesi yapılabilmesi için işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmelidir. Verilen bu dilekçe sayesinde ödenecek olan borç alınacak destek tutarından düşürülerek kalan tutar banka hesabına yatırılır. Destek ödemesi KDV hariç olarak hesaplanır.

KOSGEB’in destek tutarını ödemesi bildirilen İş planın tespit işleminin yapılıp Kuruldan kabul görmesinden sonra faturanın kesilip, ödemesinin banka aracılığıyla hesaba yapılması ile gerçekleşir.  Sabit Yatırım Desteği geri ödemesi girişimi yapılan işletme adına açılacak olan hesaba yatırılır .Yine aynı hesaplar arası işlemle geri ödeme yapılır.

Sabit Yatırım Desteği için herhangi bir finansman tahsis ücreti veyahut faiz gibi maliyetler söz konusu değildir. Sabit Yatırım Desteği alan girişimciler aldıkları desteği erken ödeyip kapatmak isterse KOSGEB’e bilgi vermesi gerekmektedir. KOSGEB’in onay vermesi durumunda alınan destek geri ödenip kapatılabilir.

Yatırım Yapılan Tutar Ödenen Tutardan Az İse Ne Olur?

Yatırım için harcanan tutar alınan Sabit Yatırım Destek tutarından daha az ise yatırımcının desteği iptal edilir. Yatırımcının aldığı destek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Kanun Hükümleri çerçevesinde geri alınır. 29 yaşından küçük girişimciler için 75.000 (yetmiş beş bin) Türk Lirasına kadar olan harcamalar için vergi alınmaz.

Destekten faydalanacak kişilerin SGK hükümlerine tabii olmaması gerekmektedir. İstisna olarak İnkübatörler’ de yani endüstriyel ve medikal alanlarda çalışan, bunların araştırılıp geliştirilmesi konularında çalışan öğretim elemanları için bu şartlar aranmaz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.